صفحه اصلی » زنان افغان در مقابل طالبان؛ صدها زن در استان غور افغانستان برعلیه طالبان مسلح شدند

زنان افغان در مقابل طالبان؛ صدها زن در استان غور افغانستان برعلیه طالبان مسلح شدند

zanaan.com زنان افغان در مقابل طالبان

  

صدها تن از زنان در استان غور در غرب افغانستان با حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، علیه طالبان مسلح شده‌اند. آنان هشدار دادند که در کنار فرزندان شان که در صف نیروهای امنیتی و دفاعی هستند، نمی‌گذارند دوباره طالبان حکومت شلاق شانرا بر مردم حاکم بسازند.

سایت زنان: آنان هشدار دادند که در کنار فرزندان شان که در صف نیروهای امنیتی و دفاعی هستند، نمی‌گذارند دوباره طالبان حکومت شلاق شانرا بر مردم حاکم بسازند.

زنان غور می‌گویند که آنان دوره تاریک و سیاه طالبان را به یاد دارند و هیچ گاهی این گروه تاریک اندیش نمی‌تواند برسرنوشت مردم حاکم شود.

عبدالظاهر فیض‌زاده؛ والی غور از همت و شجاعت زنان غور بخاطر حمایت شان از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ستایش کرد و حمایت آنان را نشانه از پیروزی مردم در برابر طالبان دانست.

والی غور گفت که زنان غور با حمایت شان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نشان داده اند که آنان نمی‌خواهند تاریخ ذلت، شلاق و تاریخ ظلم طالبان دوباره علیه مردم تکرار شود.

والی غور افزود که زنان باحمایت شان از نظام ونیروهای امنیتی ودفاعی نشان داده اند که مردم افغانستان بدون حضور خارجی‌ها می‌توانند کشور شان را اداره کنند وبسازند.

با سقوط شهرستان ها ساکنان شماری از ولایات در حمایت از نیروهای امنیتی در برابر گروه طالبان بسیج شده‌اند.

حکومت تلاش دارد تا فعالیت این نیروهای مردمی را در چارچوب ارتش محلی تنظیم کند و در پی مدیریت درست از این نیروها با توجه به شرایط کنونی قرار دارد.

zanaan.com زنان افغان در مقابل طالبان

zanaan.com زنان افغان در مقابل طالبان

zanaan.com زنان افغان در مقابل طالبان

zanaan.com زنان افغان در مقابل طالبان

zanaan.com زنان افغان در مقابل طالبان

zanaan.com زنان افغان در مقابل طالبان