صفحه اصلی » زهرا شجاعی برای تفسیر درست از واژه رجل سیاسی می‌آید

زهرا شجاعی برای تفسیر درست از واژه رجل سیاسی می‌آید

zanaan.com زهرا شجاعی برای ثبت‌نام در انتخابات

  

چند عضو زن شوراهای شهر کشور به حضور زهرا شجاعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان دادند.

سایت زنان: شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در صفحه توئیتر خود نوشت:

« زهرا شجاعی… برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور می‌رود. هدفش اما نه تبلیغ که درخواست تفسیر صریح و عملی از واژه رجل سیاسی مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی و در زمان مناسبی است تا زنان بار دیگر حضورشان را در بوته آزمایش شورای نگهبان قرار دهند.
خدا یارش باد.»

زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز با استقبال از ثبت‌نام این چهره اصلاح‌طلب در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«زهرا شجاعی برای ثبت نام جهت کاندیداتوری ریاست جمهوری ١۴٠٠ به وزارت کشور می‌رود او یکی از زنان نامزد انتخاباتی اصلاح طلبان است.»

زهرا صدراعظم نوری عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«زهرا شجاعی دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب کاندیدای ریاست جمهوری ١۴٠٠ شنبه ٢۵ اردیبهشت ساعت ۴ بعدازظهر جهت ثبت نام در وزارت کشور حضور خواهد یافت.

اقدام شجاعانه و با برنامه ایشان راه را برای حضور جدی زنان و تفسیر درست از واژه رجل سیاسی هموار خواهد کرد. برای ایشان و همه زنان در این گستره گیتی آرزوی موفقیت می‌کنم.»