صفحه اصلی » گزیده » صفحه 13

گزیده

وضعیت اشتغال زنان و چالش‌های پیش روی دولت رئیسی

توانمندسازی اقتصادی زنان و تسهیل مشارکت این دسته از سرمایه‌های اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند همواره با چالش‌های بی شماری در کشور ما روبرو بوده است و سال‌ها است که به زنان فرصتی برای رسیدن وضعیت اشتغال زنان و چالش‌های پیش روی دولت رئیسی […]

zanaan.com مقدمه ریاست جمهوری زنان

مینو خالقی: مقدمه ریاست جمهوری زنان دستیابی به ریاست مجلس است

تغییر باید از یک جایی شروع شود. مطالبه‌گری‌ها اگرچه تا حدودی راه را برای زنان که همواره آنها را نیمه خاموش جامعه قلمداد کرده‌اند، هموار کرده اما انگار کافی نبوده‌اند؛ کم نیستند زنانی که امروز در همین عرصه نابرابر سیاسی مینو خالقی: مقدمه ریاست جمهوری زنان دستیابی به ریاست مجلس است […]