صفحه اصلی » زهرا نعمتی یک الگوی خوب برای بانوان ایران جهت تبدیل چالش به فرصت است

زهرا نعمتی یک الگوی خوب برای بانوان ایران جهت تبدیل چالش به فرصت است

  

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ایشان با کسب جایزه رهبر زنان آینده توانست راه نویی را در پیش چشم زنان بگشاید که میتوان با عزم و اراده موانع و کاستی ها را پشت سر گذاشت و با سرسختی و پشتکار به قله های پیروزی دست یافت.

دکتر انسیه خزعلی در مراسم تجلیل از کمانداران المپیکی و پارالمپیکی اظهار داشت: دوست ندارم از عبارت معلول برای این عزیزان ورزشکار استفاده کنم اینها صاحب امتیاز ویژه در جسم و جان هستند.‌ کثرت و تنوع در خلقت ، ویژگیها ، شرایط موقعیت ها امتیاز است و اگر شناخته و به موقع استفاده شود موجب بالندگی است.

وی افزود: این عزیزان مزیت نسبی خود را خوب شناختند و توانستند بسیاری از ناباوری ها را به باور تبدیل کنند.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: کسی که دارای این ممیزی و مزیت نسبی است اگر به موقع از آن استفاده کند مانند زهرا نعمتی الگو بخش و الهام بخش خواهد بود و برای همه انرژی مثبت ارسال می کند و به دیگران می‌گوید ببینید با نداشتن برخی توانایی ها ولی با به کارگیری و قدرت بخشیدن به سایر توانمندی ها درخشیدیم و این جدیت برای همه کسانی که دارای معلولیت و بدون آن درس آموز و الهام بخش است.

ایشان همچنین به برگزیده شدن خانم نعمتی به عنوان یکی از ۶ عضو شورای پارا المپیک توسط ورزشکاران سایر کشورها اشاره کرد و از این که یک زن ایرانی بتواند در عرصه‌های جهانی با حفظ ارزشها و عفاف بدرخشد اظهار خرسندی نمودوگفت: امیدواریم دختران ما از خانم زهرا نعمتی الگو بگیرند و او نیز قله‌ها و پیروزی های بزرگتری را فاتحانه طی کند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان