صفحه اصلی » درخواست بررسی فوری «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در دولت

درخواست بررسی فوری «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در دولت

  

معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با توجه به فراگیری و اهمیت موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از دولت خواست که تبیین و بررسی طرح مربوطه را که پیش از این برای رئیس جمهور ارسال شده، در اولویت کاری هیأت وزیران قرار گیرد.

سایت زنان: به موجب تکلیف قانونی مندرج در بند (ت) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «تهیه و اجرای کامل طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تأیید برنامه مذکور در هیئت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن»، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی پیشنهادی، از دولت خواسته تا «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» را در اولویت طرح و تصویب در هیئت وزیران قرار دهد.

طرح جامع توانمندسازی به جهت ناتمام ماندن فرایند تعریف شده در قانون از حیث تصویب در مجلس شورای اسلامی (تحقق بند «ت» ماده «۸۰» قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در دولت دوازدهم، مجدداً در ماه‌های آغازین فعالیت دستور کار معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم قرار گرفته است و پیشنهاد این معاونت در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان