صفحه اصلی » زنان اولین قربانیان رکود اقتصادی بودند که بر اثر کرونا به وجود آمد

زنان اولین قربانیان رکود اقتصادی بودند که بر اثر کرونا به وجود آمد

zanaan.com رکود اقتصادی

  

یک جامعه‌شناس گفت: گفته ها درباره کرونا بسیار زیاد است و دوسال سخت را پشت سر گذاشتیم. سیاهی و ناامیدی و فقر را شاهد بودیم. جریان کرونا باعث شد برخی روندهای رشدی که جوامع مختلف داشتند برعکس شود. درباره ایران این مساله شدت بیشتری داشت.

نیره توکلی افزود: مثلا انقلاب صنعتی تغییری در خانواده ها داد و زنها و کودکان و اهالی خانواده را از حالت «موجودات خانگی» درآورد و اینها حق و حقوقی یافتند. زنان هم می توانستند وارد عرصه های شغلی شوند و کارکردها و نقشهای دیگری به جز نقشهای سنتی و خانگی به عهده گرفتند.

او گفت: کرونا با انزوایی که به وجود آورد، خانواده ها را بیشتر منزوی کرد و بچه ها مدرسه نمی رفتند. زنان اولین قربانیان رکود اقتصادی بودند که بر اثر کرونا به وجود آمد. آنها قربانی تشدید فقر و پدیده زنانه شدن فقر شدند. همیشه در ایران استقبال می شده زنها «موجودات خانگی» شوند و کار در خانه یا دورکاری کنند. این که بتوانند در خانه کاری کنند و در مقابلش حقوقی داشته باشند یک چیز است و اینکه اصلا کاری نباشد و دورکاری هم نتوانند کنند چیز دیگری است. علاوه بر این که زنان نمی توانستند شغلی داشته باشند و در کنار بیکاری عظیم همه جامعه، قرار گرفتند، چیزهای دیگری هم بود.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان