صفحه اصلی » زنان خانه دار با ۳۱۸ هزار تومان بیمه می‌شوند

زنان خانه دار با ۳۱۸ هزار تومان بیمه می‌شوند

zanaan.com پوشش بیمه تأمین اجتماعی

  

زنان خانه دار و دختران می‌توانند با پرداخت ماهانه حداقل ۳۱۸ هزار تومان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

سایت زنان: فراتی مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: زنان خانه دار و دختران در حد فاصل سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند خود را بیمه تأمین اجتماعی کنند و اگر متقاضی بیش از ۵۰ سال سن داشته باشد باید معادل سال‌های اضافه، سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی داشته باشد.

او گفت: نرخ پرداخت حق بیمه برای این افراد سه نوع است که نوع اول، ۱۲ درصد شامل مستمری بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با پرداخت ماهانه ۳۱۸ هزار تومان حق بیمه است.

فراتی گفت: نوع دوم با نرخ ۱۴ درصد شامل مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان (فوت قبل و بعد از بازنشستگی) با پرداخت ماهانه ۳۷۱ هزار تومان حق بیمه است.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: نوع سوم نیز با نرخ ۱۸ درصد شامل مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کار افتادگی با پرداخت ماهانه ۴۷۷ هزار تومان حق بیمه است.

او گفت: مبنای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال است و در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه استفاده کند باید به ازای هر نفر از اعضای تحت تکفل، ماهانه حق سرانه درمان پرداخت کند.

فراتی گفت: اگر همسر زن خانه دار فاقد حمایت بیمه‌ای باشد، زن می‌تواند فرزندان تحت تکفل خود را بیمه کند و همچنین مستمری زن خانه دار به فرزندانش نیز تعلق می‌گیرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: زنان خانه دار و دختران اگر تحت پوشش بیمه پدر یا همسرشان باشند می‌توانند از طرح بیمه زنان خانه دار و دختران استفاده کنند.

او گفت: بعد از اشتغال زنان و دختران، اگر مشمول بیمه اجباری شوند بیمه زنان خانه دار آن‌ها متوقف می‌شود، اما سابقه بیمه پردازی باقی می‌ماند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان