صفحه اصلی » فیلم: چتر بیمه‌ای برای ۱۳۰ هزار خانوار مازندرانی

فیلم: چتر بیمه‌ای برای ۱۳۰ هزار خانوار مازندرانی

zanaan.com بیمه اجتماعی روستاییان

  

۱۳۰ هزار خانوار مازندرانی زیرپوشش بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایری تاکنون بیمه شدند.

سایت زنان: مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر مازندران گفت: روستاییان کشاورزان و عشایر استان با پرداخت پنج درصد حق بیمه می‌توانند از خدمات بیمه اجتماعی شامل بازنشستگی از کارافتادگی و فوتی سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

ابراهیمی افزود: ۱۳۰ هزار خانوار مازندرانی زیرپوشش بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایری تاکنون بیمه و از خدمات بهره‌مند شدند.

او در این طرح حمایت بیمه اجتماعی شامل افراد کمتر برخوردار جامعه را شامل می‌شود گفت: هنرمندان صنایع دستی زیر نظر میراث فرهنگی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و زنان کشاورز شناسایی شده از سوی جهاد کشاورزی شامل این طرح می‌شوند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان