صفحه اصلی » توجه به وضعیت زنان زندانی به ویژه در حوزه جرایم مالی

توجه به وضعیت زنان زندانی به ویژه در حوزه جرایم مالی

  

استاندار فارس گفت: ایجاد اشتغال برای مددجویان زندان‌ها می‌تواند مسیر بازگشت به خلاف را مسدود کند.

سایت زنان: محمد هادی ایمانیه پنج‌شنبه ۲۳ دی در دیدار با اعضا انجمن حمایت از زندانیان، عنوان کرد: در اجرای روش‌های حمایتی از زندانیان باید بگونه‌ای عمل شود که به جای کمک های مالی مقطعی، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای آنها تامین شود.

او ضمن تاکید بر این مطلب که در حمایت از زندانیان با توجه به شرایط آنها با سه گروه مواجه هستیم، ادامه داد: در گروه نخست می‌توانیم با حمایت مالی از بدهکاران و محکومان مالی از ورود آنها به زندان‌ها جلوگیری کنیم همچنین برای گروه دوم که در زندان محکومیت خود را سپری می‌کنند، از طریق کمک‌های نقدی تلاش کنیم سریعتر از زندان آزاد شوند و در گروه سوم که به دلیل نوع جرم در زندان محکومیت خود را سپری می‌کنند شرایط را برای اشتغال خانواده آنها فراهم کنیم تا از نظر معیشتی در تنگنا قرار نگیرند.

استاندار فارس با تاکید بر این مطلب که اشتغال و داشتن صندوق حمایتی از این مددجویان باید رویکرد اصلی در حمایت از زندانیان باشد پیشنهاد داد که با در اختیار قرار دادن برخی از ظرفیت‌ها به زندانیان برای آنها اشتغال ایجاد کرد.

ایمانیه گفت: در کنار اشتغال، باید به منابع مالی جاری انجمن حمایت از زندانیان توجه شود.

او عنوان کرد: انجمن حمایت از زندانیان باید با تامین مالی جاری و مستمر به خودکفایی برسد و با افزایش تعداد آزادی زندانیان جرایم مالی نقش موثر خود را ایفا کند.

استاندار فارس همچنین بر لزوم توجه به وضعیت زنان زندانی به ویژه در حوزه جرایم مالی تاکید کرد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان