صفحه اصلی » پرداخت ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال تسهیلات به زنان روستایی

پرداخت ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال تسهیلات به زنان روستایی

  

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت : برای ایجاد اشتغال و شبکه سازی در تولیدات بخش کشاورزی با درصد ریسک پذیری پایین مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در سالهای ۹۹ و۱۴۰۰ اقدام به طرحهای الگویی _ ترویجی پرورش مرغ بومی و دام سبک در حوزه زنان روستایی کرده است.

سایت زنان: بهزاد شهرکی اظهار داشت: در سال جاری طرح پرورش دام سبک با احداث و بازسازی ۹ جایگاه و با استفاده از منابع اعتباری سازمان و مشارکت مالی خود زنان روستایی انجام و به منظور تامین دام مورد نیاز جایگاه‌ها و همچنین خوراک دام مورد نیاز، دو میلیارد و ۵٠٠ میلون ریال تسهیلات ارزان قیمت با مساعدت  سازمان جهاد کشاورزی و همراهی بنیاد علوی اخذ و در اختیار زنان روستایی منطقه سیستان قرار گرفت .

وی تصریح کرد: به منظور ترویج و توسعه در امر شبکه سازی و زنجیره تولید واحدهای کوچک دام سبک از ابتدای پائیز امسال دوره ها و کارگاه های آموزشی توجیهی در سطح استان اجرایی شده است.

طی سال ۹۹_۱۴۰۰ پانزده دستگاه جوجه‌کشی  به صورت مشارکتی ( ۵۰ درصد حمایت دولتی و ۵۰ درصد بهره بردار ) خریداری و بین اعضای صندوق های خرد زنان روستایی استان توزیع شده است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان