صفحه اصلی » اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا

اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا

zanaan.com خانواده‌های آسیب دیده از کرونا

  

معصومه ابتکار از شکل گیری اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا خصوصاً آنها که سرپرست از دست داده‌اند توسط معاونت زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

معصومه ابتکار در توئیتر خود نوشت:

“هفته گذشته معاونت زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اقدامات حمایتی برای خانواده‌های آسیب دیده از کرونا خصوصاً آنها که سرپرست از دست داده‌اند را تقدیم دولت و ستاد مقابله با کرونا کرد، اولویت در ارائه خدمات حمایتی، توان افزایی و مشاوره و تأمین رایانه ویژه از جمله پیشنهادات بوده. ”

zanaan.com خانواده‌های آسیب دیده از کرونا