صفحه اصلی » کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدرانشان

کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدرانشان

zanaan.com حقوق بازنشستگان

  

گروهی از بازنشستگان اعلام کردند که قصد دارند از قانون وضع شده در مجلس در زمینه‌ی تعیین ساز و کار پرداخت حقوق بازنشستگان متوفی به دخترانشان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

سایت زنان: گروهی از بازنشستگان اعلام کردند که قصد دارند از قانون وضع شده در مجلس در زمینه‌ تعیین ساز و کار پرداخت حقوق بازنشستگان متوفی به دخترانشان به «دیوان عدالت اداری» شکایت کنند.

به گفته این بازنشستگان تا پیش از تصویب این قانون، تا زمانی که دختران مجرد بودند و یا همسر متوفی داشتند می‌توانستند از کل حقوق بازنشستگانی پدرانشان بهره‌مند شوند؛ تا جایی که خیال دختران از بابت اینکه حامی بالای سر دارند راحت بود اما پس از تصویب این قانون، پرداخت حقوق کامل که مشمول مزایای زمان بازنشستگی می‌شد، تحت‌الشعاع قرار گرفت.

بر این اساس حقوقی که به دختران بیوه و مجرد بازنشستگان متوفی پرداخت می‌شود، حتی به یک سوم کاهش پیدا کرد.

به همین دلیل، این گروه از بازنشستگان قصد دارند ابطال مصوبه مجلس را پیگیری کنند. از آنجا که به گفته این بازنشستگان هنوز بسیاری از دختران از دلایل کاهش حقوق بازنشستگان پدران متوفی‌شان خبر ندارند آن را به حساب اشتباه در محاسبات مربوط به حقوق پدرانشان می‌گذارند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان