صفحه اصلی » کارگاه آموزشِ اقتصادی و اجتماعی ، جهت توسعه کسب و کار بانوانِ محله اسلام آباد

کارگاه آموزشِ اقتصادی و اجتماعی ، جهت توسعه کسب و کار بانوانِ محله اسلام آباد

zanaan.com کارگاه‌های آموزش‌های اقتصادی و اجتماعی

  

پیرو برگزاری طرح توانمندسازی بانوان با رویکرد ایجاد و توسعه کسب و کار خُرد در استان هرمزگان ، آموزش‌های اقتصادی و اجتماعی گروه مشارکت محلی در محله اسلام آباد برگزار شد.

سایت زنان: زینب غریبی گفت : طرح توانمندسازی بانوان با رویکرد ایجاد و توسعه کسب و کار خرد در استان راه اندازی و کارگاه‌های آموزش‌های اقتصادی و اجتماعی گروه مشارکت محلی برای بانوانِ علاقمندو دارای کسب وکار در محله اسلام آباد برگزار شد.

غریبی گفت : خانم بلالی کار آفرین و مدرس دوره‌های کارآفرینی و کسب و کار ضمن لزوم بر داشتنِ روحیه استقلال طلبی زنان و مدلهایی از جوامع توسعه یافته به پیوست‌های دینی در لازمه حضورِ زنان در اجتماع اشاره کرد و آن رامعقوله‌های عقلانی و اسلامی دانست

وی گفت : برای تغییر شرایط باید تلاش کرد و زنان باید رسالت‌های خودشان را در زندگی مشخص و برای خود هدف گذاری کنند و بتوانند برنامه‌های خود را در مسیر رسیدن به هدف تدوین کنند.

بلالی مداومت و استمرار را از شاخص‌های دستیابی به موفقیت دانست و گفت : در کسب و کار‌های خانگی باید به فرایند فروش قبل از تولید توجه کنید.

غریبی مدیر اجرایی طرح در انتها : ضمن پرداختن به چالش‌های گروههای مشارکت محلی به تشریح مدل‌های موفق و لزوم ایجاد خلاقیت در محصولات اشاره کرد و داشتن مزیت رقابتی را از شاخص‌های مهم در ارزیابی محصولات برشمرد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان