صفحه اصلی » تجارب زنان خانه‌دار در قرنطینه کرونا

تجارب زنان خانه‌دار در قرنطینه کرونا

zanaan.com تجارب زنان خانه‌دار

  

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران با انجام یک پروژه تحقیقاتی، تجارب زنان خانه‌دار را در قرنطینه کرونا مورد مطالعه قرار دادند.

سایت زنان: اجرای قرنطینه و خانه‌نشینی مرتبط با کووید- ۱۹ نقش‌ها و وظایف زنان را با تغییرات گسترده و چالش‌هایی جدید مواجه کرده است.  بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران با انجام یک طرح تحقیقاتی تجارب زنان خانه‌دار ایرانی را در دوران قرنطینه کرونا بررسی کردند.

 پس از تحلیل داده‌ها، چهار مقوله اصلی شامل مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با محدودیت‌های قرنطینه را شناسایی کردند.  موارد مرتبط با مشکلات فردی شامل؛ مشکلات بهداشتی شخصی، زندگی توأم با ترس و نگرانی، سلامت روان پایین، به‌هم خوردن تعادل و عادات سبک زندگی، اعتیاد به اینترنت، مشکلات خانوادگی شامل؛ خشونت و درگیری در خانواده، تنش در مدیریت اعضای خانواده، به‌هم خوردن وضعیت تحصیلی و اقتصادی اعضای خانواده، تشدید وظایف و نقش‌های خانگی، مشکلات اجتماعی شامل نادیده گرفتن رسوم اجتماعی، محدودیت دسترسی به فضای مجازی، انزوای اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با محدودیت‌های قرنطینه و کرونا شامل؛ معنویت‌گرایی، تقویت روابط خانوادگی، تقسیم وظایف بین اعضای خانواده، استفاده بهینه از فراغت، استفاده مثبت از فضای مجازی، توسعه مهارت‌های فردی بود.

نتایج مطالعه نشان داد زنان چالش‌های مختلفی را در قرنطینه تجربه و برای سازگاری با آن تلاش می‌کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ افزایش دانش و سواد سلامت مردم، آموزش روش‌های مقابله با استرس و سازگاری با سبک زندگی جدید، آموزش مهارت‌های کنترل خشونت و سازگاری با شرایط قرنطینه، در کنار تقویت و آموزش استراتژی‌های به‌کارگرفته شده توسط زنان، باید مد نظر قرار گیرند.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «تبیین تجارب زنان خانه‌دار ایرانی در دوران قرنطینه مرتبط با کرونا: یک مطالعه کیفی» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و ندا سلیمان‌وندی آذر، سید فهیم ایراندوست، سینا احمدی و جواد یوسفی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در انجام این مطالعه مشارکت داشتند.

عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان