صفحه اصلی » اقتصاد

اقتصاد

zanaan.com زنان کارآفرین

چالش‌های زنان کارآفرین در بن‌بست وعده‌ها

 کارآفرینی در نظام اقتصادی کشور مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تنها به پررنگ‌تر شدن شعارهای حمایت از کارآفرینی و کارآفرین منتج شده است. هرچند در زمینه کارآفرینی به گفته فاطمه مقیمی،‌ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، بحث چالش‌های زنان کارآفرین در بن‌بست وعده‌ها […]

zanaan.com مشارکت زنان در اقتصاد

با ورود زنان بیشتر به بازار کار، اقتصادها سریع‌تر رشد خواهند شد

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با ورود زنان بیشتر به بازار کار، اقتصادها این پتانسیل را خواهند داشت که در پاسخ به نهاده‌های کار بالاتر، سریع‌تر رشد کنند. سایت زنان: زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار با ورود زنان بیشتر به بازار کار، اقتصادها سریع‌تر رشد خواهند شد […]

بازنشستگی بانوان شرایط مختلفی دارد

بازنشستگی زنان شرایط متفاوتی دارد و بر اساس سن و سابقه بیمه پردازی آن‌ها مختلف خواهد بود. سایت زنان: اکبر قربانی مشاور روابط کار و تامین اجتماعی درباره شرایط بیمه‌ای بانوان برای بازنشستگی گفت: بازنشستگی بانوان شرایط مختلفی دارد اگر بازنشستگی بانوان شرایط مختلفی دارد […]

کرونا و مشکلات مضاعف زنان سرپرست خانوار

بیشتر مشکلات زنان سرپرست خانوار از نوع اقتصادی است که به تبع آن فشار روحی و روانی بر آنها وارد می‌کند و بر توانایی و عملکرد آنها نیز تأثیر می‌گذارد، بیشتر انحرافات، مشکلات و آسیب‌هایی که در حوزه زنان مشاهده کرونا و مشکلات مضاعف زنان سرپرست خانوار […]

zanaan.com بیمه و تامین امنیت اجتماعی

بیمه زنان خانه‌دار برای چه کسانی مناسب است؟

بیمه و تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از مطالبات همیشگی زنان خانه‌دار بوده است و سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان و دختران به این مطالبه آنها پاسخ داده است. سایت زنان: گسترش بیمه‌های اجتماعی از اهداف کلان بیمه زنان خانه‌دار برای چه کسانی مناسب است؟ […]

zanaan.com نهضت ملی مسکن

بیش از ۹۸۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند

طبق تازه‌ترین آمار ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، ۹۸۲ هزار و ۱۴۶ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. سایت زنان: تازه‌ترین آمار ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که ۹۸۲ هزار و ۱۴۶ بیش از ۹۸۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند […]

قانون زیاد و حمایت اندک

تعداد زیادی بند و قانون در برنامه‌های توسعه مربوط به بانوان سرپرست خانوار وجود دارد. ماده ۲۳۰ در برنامه پنجم توسعه و بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه به‌طور خاص از حمایت بانوان در زمینههای مختلف می گوید. قانون زیاد و حمایت اندک […]

سازمان ملل برای ۱۰ هزار شغل آسیب‌دیده از کرونا در ایران هزینه کرده است

نماینده مقیم برنامه توسعه‌ سازمان ملل در تهران گفت: سازمان ملل برای ۱۰ هزار شغل آسیب‌دیده از کرونا در ایران هزینه کرده است. سایت زنان: کلودیو پورویداس در جلسه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که در سالن جلسات هتل زاگرس برگزار سازمان ملل برای ۱۰ هزار شغل آسیب‌دیده از کرونا در ایران هزینه کرده است […]