صفحه اصلی » «بسته سیاست‌های حمایتی مسکن ⁧‫زنان‬⁩ سرپرست خانوار» تصویب شد

«بسته سیاست‌های حمایتی مسکن ⁧‫زنان‬⁩ سرپرست خانوار» تصویب شد

zanaan.com بسته سیاست‌های حمایتی مسکن ⁧‫زنان‬⁩ سرپرست خانوار

  

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تصویب از «بسته سیاست‌های حمایتی مسکن ⁧‫زنان‬⁩ سرپرست خانوار» خبر داد.

سایت زنان:‌معصومه ابتکار در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

در سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست معاون اول:

راهبردهای دولت دوستدار خانواده با برخی اصلاحات و همچنین بسته سیاست‌های حمایتی مسکن زنان سرپرست خانوار به تصویب رسید.

گزارش اقدامات دستگاه‌ها برای خانواده‌های ایرانی در پایان گزارش ارائه شد.

 

 zanaan.com بسته سیاست‌های حمایتی مسکن ⁧‫زنان‬⁩ سرپرست خانوار