صفحه اصلی » ۷۱ درصد زنان سالمند تنها، درآمدی ندارند

۷۱ درصد زنان سالمند تنها، درآمدی ندارند

zanaan.com زنان سالمند

  

بیش از ۹۰ درصد زنان سالمند تنهای ایرانی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. از این بین ۳٫۵ درصد درآمد کمتر از یک میلیون تومان و ۱۳٫۵ درصد نیز بین یک تا سه میلیون تومان درآمد دارند.

سایت زنان: ۷۱ درصد زنان سالمند تنها، درآمدی ندارند و تنها ۲۹ درصد آنها درآمدی از آن خود دارند و از این بین نیز ۳.۵ درصد درآمد کمتر از یک میلیون تومان و ۱۳.۵درصد نیز بین یک تا ۳ میلیون تومان درآمد دارند.

بر اساس گزارش فارس، با توجه به یک‌پژوهش، تا ۳۰‌ سال دیگر جمعیت زنان سالمند ۳برابر امروز خواهد شد و در معرض آسیب بیشتری قرار خواهند گرفت.

آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون یک‌پنجم، معادل ۲۰‌ درصد زنان سالمند، یعنی ۷۰۰ هزار زن سالمند، تنها زندگی می‌کنند. این در حالی است که این آمار در مردان یک‌چهارم زنان است.

براساس یک تحقیق، بیش از ۹۰درصد زنان سالمند تنهای ایرانی در ۳ دهک پایین درآمدی قرار گرفته‌اند.

پیش‌بینی می‌شود نسبت خانوارهای تک‌نفره در طول دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ دو‌برابر خواهد شد و از ۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۶.۴ درصد در سال‌۱۴۳۰ افزایش می‌یابد. بخش عمده این افزایش به‌دلیل روند فزاینده تنها ماندن سالمندان است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان