صفحه اصلی » مشکلات و دغدغه‌های دختران و بانوان دانشگاهی

مشکلات و دغدغه‌های دختران و بانوان دانشگاهی

  

نشستی با حضور مشاوران امور بانوان و خانواده نیمی از دانشگاه‌های تهران در محل معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.

سایت زنان: در این نشست، مشاوران رؤسای دانشگاه‌های تهران، شریف، الزهرا (س)، تربیت مدرس و خواجه نصیر حضور داشتند که در آن پس از بیان مسائل، مشکلات و دغدغه‌های دختران و بانوان دانشگاهی به هم اندیشی و بحث و گفتگو پیرامون راهکارها برای برون رفت از مسائل پرداخته شد.

دکتر زهرا عبد‌خدایی مشاور امور زنان و خانواده معاونت فرهنگی وزارت علوم در این نشست گفت: بانوان دانشگاهی ما نیروهای انسانی مهم و ارزشمندی هستند که بسیاری از چالش‌های فرهنگی موجود می‌تواند دست و پا گیر خودشکوفایی آنها شود.

مشاور امور زنان و خانواده معاونت فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: کاهش تنش‌های فضای شغلی می‌تواند به بانوان کمک کند تا نه تنها مسائل خود را واکاوی و حل کنند که در توسعه و حل مسائل عمده کشور نیز ارائه طریق کنند.

این جلسه چهارمین نشست از سلسله نشست‌های گفتمان فرهنگی بانوان دانشگاهی است. پیش از این نشست‌هایی با مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه‌های مناطق مختلف کشور صورت پذیرفته است و در ادامه نیز تداوم خواهد یافت.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان