صفحه اصلی » بیش از ۶۱ درصد داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ زنان هستند

بیش از ۶۱ درصد داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ زنان هستند

zanaan.com داوطلبان کنکور ۱۴۰۱

  

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیشترین داوطلب کنکور ۱۴۰۱ مربوط به گروه علوم تجربی با تعداد ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ نفر است که ۳۸.۶ درصد کل شرکت کنندگان را در برمی‌گیرد و بعد از آن رشته های علوم انسانی، زبان، هنر و ریاضی دارای بیشترین تعداد داوطلب هستند.

احسان جمالی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری صبح امروز گفت: در آزمون ۱۴۰۱ از نظر تعداد نفر واقعی افزایش تعداد داشتیم. در گروه علوم انسانی ۴۲ هزار و ۱۸ نفر، گروه هنر ۳۶ هزار و در گروه تجربی بیش از ۱۹ هزار نفر افزایش داشتیم.

وی افزود: بیشترین داوطلب مربوط به گروه علوم تجربی با تعداد ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ نفر است که ۳۸.۶ درصد کل شرکت کنندگان را در برمی‌گیرد و بعد از آن رشته های علوم انسانی، زبان ، هنر و ریاضی دارای بیشترین تعداد داوطلب هستند.

جمالی گفت: از نطر جنسیتی نیز تعداد خانم ها بیشتر است به طوریکه خانم ها ۶۱.۴۴ درصد کل شرکت کنندگان را دارند و ۹۱۵ هزار و ۴۱ نفر خانم داوطلب کنکور هستند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان