صفحه اصلی » چند درصد از زندانی‌های کشور بانوان هستند؟

چند درصد از زندانی‌های کشور بانوان هستند؟

zanaan.com سازمان زندان‌ها

  

­رئیس سازمان زندان‌ها گفت: خوشبختانه ارتکاب جرم میان بانوان بسیار کمتر از آقایان و ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است.

سایت زنان: غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع «از حذف مجازات زندان تا اشتغال زندانیان»، با بیان این که معمولا ترکیب جنسیتی در دنیا نیز اینگونه است که درصد ارتکاب جرم از ناحیه بانوان بسیار کمتر از آقایان است افزود: درصد ارتکاب جرم از سوی بانوان در کشور ما در سال‌های اخیر باز هم کاهش یافته به طوری که ترکیب جنسیتی زندان‌ها از نسبت ۴ یا ۵ درصد بانوان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد آقایان، اکنون به نسبت ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان رسیده است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان