صفحه اصلی » باید برای افراد دارای ناتوانایی ذهنی و جسمی، سالمندی، زنان باردار و.. مناسب‌سازی کنیم

باید برای افراد دارای ناتوانایی ذهنی و جسمی، سالمندی، زنان باردار و.. مناسب‌سازی کنیم

zanaan.com مناسب‌سازی

  

بخش مهمی از موانع تبعیض آمیز در شهرها موانع فیزیکی و عدم مناسب‌سازی محیطی است که گروه بزرگی از شهروندان اعم از جانبازان، معلولان، سالمندان، زنان باردار و .. را از حضور اجتماعی دور نگاه می دارد.

سایت زنان: علیرضا وحیدزاده سرپرست اداره کل بهزیستی استان کرمان پیش از ظهر امروز ۲۱ دی‌ماه در جلسه مناسب سازی گفت: معلولیت به آسیب های ناشی از احتلال و ناتوانی گفته می شود که منجر به ایجاد محدودیت و جلوگیری از ایفای نقش طبیعی فرد در زندگی می شود.

وی با بیان اینکه جامعه باید برای افراد دارای ناتوانایی ذهنی و جسمی، سالمندی، زنان باردار و … مناسب سازی کنیم، تصریح کرد: ۲۵ درصد جامعه نیاز به برقراری ارتباط با جامعه اطراف دارند و به سیستم اجتماعی دسترسی داشته باشند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان کرمان بیان کرد: مناسب سازی معابر و اماکن شخصی و اجتماعی و ابزار فرد معلول برای کم کردن مشکلات روزمره اوست، که می تواند در خودکفایی و بهبود روانی معلول و در بازگرداندن او به زندگی نقشی مهم داشته باشد.

وی افزود: اگر محیط اجتماعی و فیزیکی مناسب سازی شود معلولیت فرد کاهش می یابد اما اگر دسترسی به خدمات اجتماعی نداشته باشد معلولیت او ۱۰۰ درصد می شود.

وحیدزاده تاکید کرد: به دنبال ساختن آینده ای بدون مانع هستیم تا معلولین در جامعه با محدودیت های زیادی مواجه نشوند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان