صفحه اصلی » بیش از ۲ هزار تماس با خط ۱۲۳ اورژانس خدمات اجتماعی زنجان

بیش از ۲ هزار تماس با خط ۱۲۳ اورژانس خدمات اجتماعی زنجان

  

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، خشونت جسمی، جنسی، روانی وکلامی، محدودیت و محرومیت را از مصادیق خشونت معرفی کرد و گفت: خانه امن بهزیستی از ابتدای سال ۵۵ زن خشونت دیده یا در معرض خشونت را پناه داده است.

سایت زنان: محمد محمدی قیداری با اشاره به اینکه ۴۹ کودک بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند، گفت: ۲۶۶ کودک به صورت امداد بگیر در خانواده تحت حمایت بهزیستی هستند و از ابتدای سال تاکنون ۵۸ بازدید از مراکز نگهداری کودکان جهت بررسی روند نگهداری، آموزش و … صورت گرفته است.

محمدی قیداری هدف اورژانس اجتماعی را کنترل و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و در دسترس قرار دادن خدمات عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲هزار تماس با خط ۱۲۳ اورژانس خدمات اجتماعی زنجان گرفته شده است.

این مسئول از ۷۱۹ مداخله در بحران از ابتدای سال تاکنون خبر داد و تاکید کرد: رتبه بندی بهزیستی در زمینه کودک آزاری و همسر آزاری با تعداد مراجعه به اورژانس اجتماعی اعلام می‌شود.

وی بیان کرد: بهزیستی به استناد اصل دهم، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و به منظور مواجهه صحیح با افراد در معرض آسیب یا آسیب‌دیده اجتماعی و فراهم کردن زمینه ادامه زندگی سالم در جامعه و طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، راه‌اندازی اسکان موقت را در دستور کار خود قرار داده که اکنون با نگاهی جامع‌نگر و تخصصی به عنوان خانه‌های امن به زنان خشونت دیده و در معرض خشونت ارائه خدمت می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی زنجان تصریح کرد: خانه امن مختص حمایت از زنان و دختران خشونت دیده بوده و درصورت وجود فرزندان برای زنان متاهل خشونت دیده، حمایت‌های لازم با رعایت اصول مندرج در دستورالعمل‌ها شامل حال آن‌ها نیز می‌شود.

محمدی قیداری افزود: دختران و زنانی که مورد آزار و خشونت‌های جسمی، جنسی، روانی و عاطفی قرار می‌گیرند، پس از مراجعه به اورژانس اجتماعی و با دستور قضایی به این مرکز منتقل می‌شوند.

وی خشونت جسمی، جنسی، روانی وکلامی، محدودیت و محرومیت را از مصادیق خشونت معرفی کرد و افزود: خانه امن بهزیستی از ابتدای سال ۵۵ زن خشونت دیده یا در معرض خشونت را پناه داده است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان