صفحه اصلی » در مقایسه با مردان آتش‌نشان، ساعت شیفت کمتری برای زنان آتش‌نشان پیش‌بینی‌شده

در مقایسه با مردان آتش‌نشان، ساعت شیفت کمتری برای زنان آتش‌نشان پیش‌بینی‌شده

zanaan.com مقایسه با مردان آتش‌نشان

  

پذیرش ۱۱۶ نیروی جدید آتش‌نشانی در مراحل پایانی قرار دارد و تا اواخر سال نیروهای تازه‌نفس (۱۰۰نفر نیروی مرد و ۱۶نیروی زن)، وارد مرکز آموزش سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در صالح‌آباد می‌شوند.

سایت زنان: این کار برای نخستین‌بار است که در پایتخت انجام می‌شود اما از زمان حضور مولی ویلیامز، نخستین زن آتش‌نشان در نیویورک ۲۰۳سال و از تأسیس نخستین ایستگاه آتش‌نشانی بانوان و فعالیت ۱۱زن آتش‌نشان در کرج حدود ۱۱سال می‌گذرد و اکنون مدیریت شهری تهران گام‌هایی برای جذب نیروی زن آتش‌نشان برداشته است.

این موضوع اولین‌بار آذر سال گذشته در صحن پارلمان شهری مطرح شد و اعضا هم با جذب ۱۶نیروی زن آتش‌نشان موافقت کردند. همان روز مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در مصاحبه با همشهری از جذب آزمایشی نیروهای زن آتش‌نشان خبر داد و گفت: «در برخی از عملیات‌ها مانند محبوس‌شدن خانم در خودرو و… قطعا نیاز به حضور زنان آتش‌نشان به‌عنوان نیروهای امدادی هست و از این‌رو جذب زنان آتش‌نشان همواره یکی از مطالبات سازمان بود که با تصویب شورای شهر این مجوز داده شد. این کار نخستین‌بار است که در تهران انجام می‌شود و نیاز به بررسی و شناسایی مشکلات و رفع نواقص است. به همین دلیل در مرحله اول ۱۶نیروی زن آتش‌نشان جذب سازمان می‌شوند و پس از آنها تعداد نیروهای زن را افزایش می‌دهیم.»

قرار بود آذر امسال فرایند جذب نیروهای جدید آتش‌نشانی (۱۱۶نیرو) تمام شود اما به‌دلیل نبود برخی ‌سازوکارها این امر به تأخیر افتاد و تا پایان سال وضعیت نیروهای جدید تعیین تکلیف می‌شود.

حضور زنان در مأموریت‌ها

قرار نیست زنان آتش‌نشان کارهای اداری انجام دهند بلکه به‌گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی در مأموریت‌ها شرکت می‌کنند. مهدی داوری به همشهری گفت: «در مقایسه با مردان آتش‌نشان، ساعت شیفت کمتری برای زنان آتش‌نشان پیش‌بینی‌شده اما چون دوره‌های تخصصی را فراگرفته‌اند قطعا مانند سایر نیروهای آتش‌نشان در مأموریت‌های امداد و نجات و حریق شرکت می‌کنند.»