صفحه اصلی » راه‌های نجات زنان از دست متعرض و متجاوز (فیلم)

راه‌های نجات زنان از دست متعرض و متجاوز (فیلم)

zanaan.com راه‌های نجات زنان

  

آموزش به زنان قربانی کافی نیست. اگر جامعه از علائم، روش‌های برخورد و شناخت سریع وضعیت زنان قربانی آگاهی لازم را نداشته باشد، این گزارش را ببینید؛ شاید زنی به شما پیام می‌دهد و کمک می‌خواهد.

سایت زنان: زنان در ایران، هیچ‌گاه و در هیچ دوره آموزشی از دبیرستان تا دانشگاه هرگز آموزش‌های لازم را برای مواجه با متعرض و متجاوز ندیده‌اند. برای همین است که اغلب قربانی حوادثی می‌شوند که فرار از آن‌ را نیاموخته‌اند. حتی بسیاری از زنان ایران علامت بین‌المللی من در خطر هستم را هم بلد نیستند تا با آن دیگران را آگاه کنند.

zanaan.com راه‌های نجات زنان

البته همه چیز به همین علامت ختم نمی‌شود. روش‌های مطلع کردن جامعه‌ای که زن قربانی از کنارشان عبور می‌کند کم نیست. از تنه زدن به مردم گرفته تا انداختن خود روی زمین به نحوی زمان کافی برای ارسال پیام به دیگران وجود داشته باشد. به جرات می‌توان گفت که کمتری زنی‌است که حتی دراین‌باره شنیده باشد.

حفظ آبرو بزرگترین دشمن زنانی است که مدام قربانی می‌شوند. آن‌ها کسانی هستند که بارها سکوت می‌کنند و برای همین است که به متجاوز خود اجازه می‌دهند که نه با آن‌ها و حتی با دیگران هم رفتارهای مشابه و خشونت‌آمیز داشته باشند. مادامی که هرزنی برای حفظ آبرو دست به پنهان‌کاری می‌زند، متجاوز با خیال آرام به رفتارش ادامه می‌دهد.

اما آموزش به زنان قربانی کافی نیست. اگر جامعه از علائم، روش‌های برخورد و شناخت سریع وضعیت زنان قربانی آگاهی لازم را نداشته باشد، هرقدر یک زن تلاش کند بی‌نتیجه است و در نهایت نمی‌تواند پیام روشنی از وضعیتی که در آن گرفتار شده به جامعه پیام روشنی بدهد.

این گزارش را ببینید. شاید زنی به شما پیامی می‌دهد و کمک می‌خواهد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان