صفحه اصلی » حضور بانوان کردستان در پست‌های مهم مدیریتی

حضور بانوان کردستان در پست‌های مهم مدیریتی

zanaan.com بانوان کردستان در پست‌های مهم

  

بر اساس آمار‌ها ۲۰ درصد از پست‌های مدیریتی مهم یا میانی استان در اختیار بانوان کردستانی است.

سایت زنان: مدیر کل بانوان استانداری کردستان با اشاره به وضعیت اشتغال بانوان استان در مسند‌های مختلف مدیریتی، افزود: براساس آخرین آمار‌ها در استان کردستان بیش از هزار و ۴۰۰ زن در پست‌های مدیریتی این استان خدمت می‌کنند.
لیلا آژیر گفت: از مجموع ۴۵۷ پست مدیریت میانی در استان ۶۶ نفر معادل ۱۴.۴ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.
آژیر افزود: همچنین در مدیران پایه نیز از مجموع یک هزار و ۳۷۸ پست، ۲۲۱ نفر معادل ۱۶ درصد بانوان هستند.
مدیر کل بانوان استانداری کردستان گفت: در میان مدیران عملیاتی نیز از مجموع چهار هزار و ۸۱۴ پست، یک هزار و ۱۵۲ نفر معادل ۲۳.۹ درصد بانوان بوده است.
وی افزود: در انتخابات شورای شهر‌های کردستان نیز که در سال جاری برگزار شد، ۷ زن منتخب مردم این استان برای کرسی‌های شورای شهر بوده‌اند.
آژیر گفت: در حال حاضر ۴ مدیر کل زن، سه بخشدار و ۳ معاون فرماندار، ۷ مدیر پایه یا میانی و ۱۶۵ مدیر در ادارات استان مشغول به کار هستند.
سهم استان کردستان در بهره‌گیری از توان بانوان در تاکنون ۲۰ درصد است و تا رسیدن به ۳۰ درصد هنوز فاصله وحود دارد. براساس قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است که ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی استان به زنان واگذار شود.