صفحه اصلی » ایجاد خانه‌های امن در شرایط آسیب‌ ضروری است

ایجاد خانه‌های امن در شرایط آسیب‌ ضروری است

zanaan.com ایجاد خانه‌های امن

  

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه ایجاد خانه‌های امن در شرایط آسیب‌ ضروری است، افزود: خانه‌های امن یکی از ایستگاه‌هایی است که ما ناگزیریم در شرایط آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد، داشته باشیم و ما نیاز به اینگونه ایستگاه‌ها داریم.

سایت زنان: معصومه ابتکار روز پنجشنبه در بازدید از مرکز خدمات روزانه زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی راه نوین و آتنا افزود:  شاید مدتی این ضرورت انکار می‌شد اماامیدوارم که اکنون همه مسئولان و دست اندرکاران به ویژه دولت آینده، ضرورت وجود چنین ایستگاه‌هایی را برای مددکاری، کمک و مشاوره و جلوگیری از ادامه آسیب‌ها مد نظرداشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد: همه خیران بتوانند در این زمینه گام بردارند و موفق شوند. این کار ارزشمند و درعین حال پردردسری است. چون سر و کله زدن با افراد آسیب‌دیده ای است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. دوره تخصصی را در ماه‌های اخیر با همکاری بهزیستی برای تشکل‌های علاقمند در حوزه زنان آسیب دیده برگزار کردیم و مورد استقبال قرار گرفت. امیدوارم این دوره ها ادامه پیدا کند تا تشکل‌ها با نگاه علمی وارد این عرصه‌ها شوند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار داشت: بخش مهم و ارزشمند سازمان بهزیستی در موضوع زنان و کودکان و آسیب‌های این حوزه است. زنان و کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب واقعیتی در جامعه ما است و خوشبختانه بهزیستی در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است. سرمایه اجتماعی در این زمینه مردم و سازمان های مردم نهاد است و گاهی اثربخشی کار آنها از اقدامات دولتی بیشتر است چون با عشق پای کار هستند.

ابتکار با بیان اینکه محور بحث ها در حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی همیشه توان افزایی، آگاهی بخشی و ایجاد جریان خوب امید و اعتمادسازی است، افزود: از این دست مراکز با همکاری سازمان های مردم نهادبیش از ۹۰ مرکز باسازمان بهزیستی کار می کنند که اقدام ارزشمندی است. این مراکز با اورژانس اجتماعی هم‌پیوندی دارند. اما بخشی از کار باید حاکمیتی باشد. بخشی که از حمایت قوه  قضائیه و مداخله نیروی انتظامی باید برخوردار باشد، باید حاکمیتی باشد اما بخشی از کار هم به مردم سپرده شده که بخش توان افزایی، آموزش، کاهش آسیب و افزایش مهارت های زندگی است.

وی ابراز امیدواریکرد: زمینه برای توسعه این مراکز فراهم باشد و دولت آینده نیز با  همین نگاه از بخش غیردولتی حمایت کند و این فرصت باشد که بتوانند با آسیب ها مقابله  کنند.

عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان