صفحه اصلی » زنان ماندگار در دنیای نویسندگی

زنان ماندگار در دنیای نویسندگی

zanaan.com زنان ماندگار در دنیای نویسندگی

  

با این که در میان نام‌های ماندگار در دنیای ادبیات فارسی، تعداد نام‌های مردانه بیشتر است، اما زنان نویسنده هم توانسته‌اند در فهرست نویسندگان مطرح ایرانی، بدرخشند و آثاری خواندنی به یادگار بگذارند.

سایت زنان:  نخستین رمان تاریخ‌گرای فارسی با نام «سووشون» به قلم سیمین دانشور منتشر شد. به همین دلیل باید گفت نویسندگان زن ایرانی در رمان فارسی از همان ابتدای رمان‌نویسی در ایران درخشیدند.

در سال‌های بعد زنان نویسنده روزبه‌روز بیشتر در این عرصه به موفقیت دست پیدا کردند و بسیاری از رمان‌های ماندگار ادبیات فارسی،  زاییده ذهن خلاق و قلم توانای زنان است. از میان نویسندگان زن ایرانی، برخی از برترین آنها و آثاری خواندنی را که نوشته‌اند، معرفی کرده‌ایم.

zanaan.com زنان ماندگار در دنیای نویسندگی